Ламинатен под / 10mm - AC5 / 33

Класа

AC5 / 33 – Погодни за тешка употреба во домашни и јавни средини.

Димензија

1285 x 192 x 10 — (1,73 м² – количина во пакет))

Цена (м²)

839