Премиум АБС траки / Топол воздух

Производител Шифра Цена на АБС трака + услуга (ден.)
23/0.8 45/1
Рехау – Германија 78335 150