Плотни / 90см плотни / Topstar / Ѕидни облоги / Островски и аголни плотни

V – Влагоотпорно јадро
S – Стандардно јадро
P – Површина
L – Должина
D – Длабочина
V S P L D Цена по дебелина
на метар должен
6 30 40
Кујнска плотна LU 4200 600 1,250
Сечење: 2100, 4200
Островска и аголна плотна LU 2800 1205 3,600
Сечење: 1400, 2800
Островска плотна 900mm LU 4200 900 2,860
Сечење: 2100, 4200
Островска плотна 800mm LU 4200 800 2,900
Сечење: 2100, 4200
Ѕидна облога LU 4200 640 1,300
Сечење: 2100, 4200