Новости

Единствен во Македонија!!! Кинваро Т-СЛИМ (Kinvaro T-SLIM) е механизам за бифе вратички кој плени со својот минималистички дизајн. Неговото тенко тело (12мм) се вградува во страница со дебелина од 16мм. На овој начин максимално се искористува просторот во елементот.