Segment i gardërobës / Турски системи

Prodhues ALBATUR – Turqi
Përshkrim М20 8800 është sistem rrëshqitës (shiber) i cili e mbyll kalimin ndërmjet dy dhomave. E përbëjnë binari i aluminit dhe komplet rrota dhe udhëzues.
Si derë mund të vendosni panel të drurit me trashësi prej 32-50mm dhe peshë të derës deri më 60kg.
Çmimi 6,250
Këshillë

Çmimi është për një derë me dimension 2100 x 1000 mm. Çmimi ngel i njëjtë edhe nëse e zvogëloni gjerësinë e dërrasës.

Në çmim është përfshirë vetëm binari dhe një pjesë nga elementet shtesë. (pa mbushjen gjegjësisht panelin e drurit për derën)

Solopromi bën vetëm shitjen e këtyre materialeve dhe nuk përpilon specifikime dhe oferta sipas vizatimit.

Për përgatitjen e ofertës sipas vizatimit është e nevojshme të angazhoni marangoz ose ndërmarrje e cila prodhon mobilie.