Медијапани

Производител PFLEIDERER – Германија
Опис

Табла изработена со зголемена густина на дрвни влакна меѓусебно сврзани со специјална смола под висок притисок и топлина.

Засечена по цела должина со цел да се постигне свитливост на
таблата.

Особини

■ Табли за ентериерно опремување во суви услови,
■ Зголемена стабилност, отпорност и издржливост,
■ Ниско ниво на набабрување,
■ Мазна површина,
■ Одлични обработливи способности,
■ Одлични за обложување со HPL, дрвен фурнир или PVC фолии
или фарбање.

Примена

Материјал за голем број ентериерни решенија како, столбови,
лица на кујни или шанкови, брановидни ѕидови, сцени, и друго.

Тип Димензија Дебелини
8 10 12 16 18
Флекс 2800 х 1030 2,050