Вагонетки / Аголни механизми за долни елементи / Вагонетки со меко затварање

Шифра Елемент Kg. Цена
Ширина Длабочина Висина
DK 4 мин. 900 мм мин. 560 мм 600/850 мм 30 16,250

Аголен механизам со особина за МЕКО ЗАТВАРАЊЕ.
Достапен во лева и десна варијанта, во ХРОМ финиш.