Шиберски системи

Производител GRUPPO POZZI – Италија
Опис ABAK 100 е шибер систем кој го затвара преминот помеѓу две соби. Го сочинуваат алуминиумски профили и сет тркалца и водилки.

Како врата може да поставите дрвен панел со дебелина од 25 до 30 мм и тежина на вратата до 60 кг.

Цена 3,090
Совет

Бидејќи се работи за систем составен од повеќе компоненти, лесно се прилагодува кон Вашите барања за замислениот проект. Проектите можат да имаат различна потреба и дизајн, оттаму, и не е можно да се даде фиксна цена за овој систем.

Солопром се бави само со продажба на овие материјали и не изработува спецификација и понуда по нацрт.

За изработка на понуда по нацрт од овој систем потребно е да ангажирате столар или фирма која произведува мебел.