Иверки

  Дали мора да се купи цела табла на иверка?

  Иверките имаат широка примена во ентериерното уредување. Често кога нарачувате иверка од кај но, и при изработката на кројни шеми се случува Вашите потребни парчиња да ги собере во помала површина (како пола табла или помалку од ова).

  Солопром е флексибилна фирма со политика ориентирана кон доброто на потрошувачот. Вашето задоволство е награда за нас и мотив повеќе да се залагаме и пресретнеме Вашите барања.

  За максимално искористување на иверката Солопром го промени начинот на издавање на иверката. Доколку Вашите парчиња ги собере во пола табла, тогаш ќе си нарачате пола табла. Доколку парчињата искористуваат малку повеќе од цела табла, нема потреба да купувате цела, туку половинка и четвртинка.

  Во зависност од дебелината на иверката долу ќе го видите шематскиот приказ на издавање на иверката и сечење на парчињата од цела табла.

  ■ Иверките со дебелина од 16 мм, 18 мм покрај цела табла, се продава и на половинка која може да биде или по должина или ширина, и четвртинка.

  ■ Иверките со дебелина од 8 мм, 25 мм покрај цела табла, се продава и на половинка која може да биде или по должина или ширина.


  ■ Иверките со дебелина од 38 мм се продава само на цела табла.

  Колку се чека за издавање на цели табли, пола табла или четврт табла на иверка?

  Времето на чекање за издавање на таблите е исклучително брзо и не ја надминува границата од 30 минути.

  Секако, за налози со поголем број на табли времето на издавање може да се зголеми.

  Дали водо-отпорната иверка е за надворешна употреба?

  Пред да одговориме на прашањето, најпрво би сакале да го објасниме терминот „Водо-отпорна иверка“, бидејќи остава погрешен впечаток и слика.

  При процесот на производство на иверката во смесата, заедно со дрвните честички и лепакот, се додава и посебен адитив што на иверката и дава зеленкаста боја. Па затоа, за разлика од стандардните иверки, иверките кои го содржат овој адитив имаат поголема отпорност на влага. Оттаму и терминот „Водо-отпорна иверка“ треба да го замениме со „Влаго-отпорна иверка“.

  Вистинската намена на оваа иверка е во ентериерното уредување, поточно во купатилата или други затворени влажни места. Не се препорачува за надворешна употреба бидејќи водата може да навлезе длабоко во јадрото, дрвото да набабри за на крај да се распадне целата иверка.

  Од кои производители продавате оплеменета иверка, која е димензијата и дебелината на таблите?

  Бидејќи носиме иверка од повеќе производители разбирливо е дека и нивната димензија би се разликувала.

  Kronospan Lapovo: 2750 х 2070 ( за 8 мм, 16 мм, 18 мм, 25 мм )

  Kronospan Jihlava: 2800 х 2070 ( само за 38 мм)

  Pfleiderer Wodego: 2655 х 2100 (за 8 мм, 16 мм, 18 мм, 25 мм, 38 мм)

  Pfleiderer Thermopal: 2750 х 2050 ( за 16 мм, 18 мм )

  Pfleiderer Duropal: 4100 х 1300 ( само за 17,6 мм )