Shërbime

Prodhimi ynë është shitja me shumicë, shpërndarja dhe shitja me pakicë e të gjithë segmenteve të materialeve për prodhim të mobilieve dhe enterierëve, si edhe komplet segmenti i shërbimeve të përpunimit deri te faza e gjysme prodhimit.

për segmentin e shërbimit, e në kuadër të sektorit për shitje me pakicë, Solopromi ndau një vend të konsiderueshëm për ndërtimin e uzinës prodhuese. E pajisi me makina teknologjike bashkëkohore për përpunimin e materialeve të drurit si edhe personel të përgatitur i cili çdoherë kishin kujdes në kualitetin që del nga makina me të cilën prodhojnë.

Këto janë shërbimet të cilat i ofrojmë:

Vulosja e materialeve në formë të pllakave (kompensatë, MDF, lesonit,…). Që të arrihet ky qëllim sollëm tri makina për vulosje. Të pajisur me sistem kompjuterik të sofistikuar ekziston vetëm një mundësi e vogël për gabim, kurse materiali që del çdoherë është i kontrolluar nga personi i cili e mbikëqyrë vulosjen. Për kualitet permanent të vulosjes, makina çdoherë kontrollohet dhe përkujdeset dhe çdoherë kujdesemi që e njëjta të punojë edhe me shara të mprehta.

Vulosja e materialeve të prerë. Në disponim kemi dy kategori. Në rast të zmadhimit të punës janë të kyçura të dyja me qëllim që të pengohet ngecja në punë. Makinat për vulosje janë makina shumë delikate. Të ndjeshme në ndryshimin edhe më të vogël të sipërfaqes të cilën e përpunojnë, prandaj nevojitet mbikëqyrje konstante. Personali i kualifikuar përkujdesen që mos të paraqitet prodhim i cili nuk i plotëson standardet për kualitet.

E tërë kjo e plotësuar me stërvitje interne e cila gjithnjë e më shumë e risin e profesionalizmit e personit përgjegjës, e me këtë e mirëmbajmë edhe kualitetin në nivel të lartë. Punime përfundimtare me CNC makinën. Nga prerja e thjeshtë rrethore e materialit (edhe vulosje rrethore) deri te profilimi më i sofistikuar, shpim i thjeshtë i menteshave ose performim,… Kjo është vetëm një pjesë e vogël e numrit të madh të mundësive që i ofron kjo makinë.

  • Adresa: Dusko Popovic bb, Shkup – Maqedonia
  • Tel.: 02-2614030; 02-2628870
  • Fax: 02-2600017
  • E-mail: contact@soloprom.com.mk