Kontakt


Shitja me pakicë

Butel
Dusko Popovic bb, 1000 Shkup – Maqedonia
Tel. +389 (0)2 26 28 870
Tel. +389 (0)2 26 14 030
Fax +389 (0)2 26 00 017
Email: contact@soloprom.com.mk
Работно време
(пон. – пет.) 8:00 – 19:00 часот
(сабота) 8:00 – 13:30 часот

Shitja me shumicë dhe shpërndarja

Katlanovo
rrugë1 bb, Katlanovo – Skopje
Tel. +389 (0)2 26 28 870
Fax +389 (0)2 26 00 017
Email: distribucija@soloprom.com.mk
Работно време
(пон. – пет.) 8:00 – 16:00 часот
(сабота) 8:00 – 14:00 часот

Малопродажба и услуги

ПОДРУЖНИЦА КИСЕЛА ВОДА
Ул.Христо Татарчев-1 број 101А, Скопје
Tel. +389 (0)2 27 46 401
Email: kv@soloprom.com.mk
Работно време
(пон. – пет.) 8:00 – 16:00 часот