Плотни

Производители PFLEIDERER- Германија, TOPSTAR – Италија
Опис Стандардно јадро – Р2
Табла изработена од три слоја дрвни честички сврзани меѓусебно со специјална смола под притисок и топлина, оплеменета со HPL фолија.
Влаго отпорно јадро – Р3
Табла изработена од три слоја дрвни честички сврзани меѓусебно со специјална смола под притисок и топлина, оплеменета со HPL фолија.
При производството во мешавината е додадена специјална состојка која на таблата и ја дава влаго отпорната особина.
Повеќе информации Кликнете на терминот да дознаете повеќе:

Услуги | Површини | Одржување

Островска плотна
Аголна плотна
Зидна облога