Panele

Prodhues PFLEIDERER- Germani, TOPSTAR – Itali
Përshkrim Bërthamë standarde – Р2
Tabelë e përpunuar nga tri shtresa të grimcave të drurit të lidhura ndërmjet tyre me rrëshirë speciale nën shtypje dhe nxehtësi, e fisnikëruar me HPL varak.
Bërthamë rezistuese ndaj lagështisë – Р3
abelë e përpunuar nga tri shtresa të grimcave të drurit të lidhura ndërmjet tyre me rrëshirë speciale nën shtypje dhe nxehtësi, e fisnikëruar me HPL varak.
Gjatë prodhimit të përzierjes është shtuar përbërës special e cila tabelës ia jep veçorinë e rezistencës ndaj ujit.
Мë shumë informacion Click the links to learn more:

Shërbime | Sipërfaqet | Мirëmbajtje

Островска плотна
Аголна плотна
Зидна облога