• Филтри
 • Сортирај
  ...
 • 0030 NTM со АБС фронт 28.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • 0030 NTM со АБС фронт 7.110,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и линеарен изглед.

  На залиха

 • 0421 QZ 6.300,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 0719 NTM со АБС фронт 8.560,00 ден

  Кујнска работна плоча со АБС искантиран преден дел за модерни кујни. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 0719 NTM со АБС фронт 5.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и линеарен изглед.

  На залиха

 • 0724 NTM 28.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 0724 NTM со АБС фронт 15.400,00 ден

  Кујнска работна плоча со АБС искантиран преден дел за модерни кујни. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 0724 NTM со АБС фронт 7.110,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и линеарен изглед.

  На залиха

 • 0778 8.600,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 0778 17.000,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 1039 LU 6.300,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 1039 LU 3.960,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи.

  На залиха

 • 1050 LU 7.000,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 1050 LU 13.700,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 2628 NTM со АБС фронт 4.320,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и линеарен изглед.

  На залиха

 • 2629 NTM со АБС фронт 5.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и линеарен изглед.

  На залиха

 • 2630 NTM со АБС фронт 15.400,00 ден

  Кујнска работна плоча со АБС искантиран преден дел за модерни кујни. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 2630 NTM со АБС фронт 28.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • 32339 AN 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 32360 AN 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3301 8.500,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3302 LU 4.480,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи.

  На залиха

 • 3413 8.600,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 34139 AW 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3420 9.300,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3420 19.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 34321 DP 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3446 KER 9.300,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3446 KER 19.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 3447 KER 9.300,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3447 KER 19.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 3448 KER 9.300,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3448 KER 19.600,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи.

  На залиха

 • 3448 KER 19.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 3453 KER 9.300,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3453 KER 16.000,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 35252 AT 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 3952 PE 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 4100 LU 9.600,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 4100 LU 18.700,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 4101 LU 9.600,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 4110 LU 9.600,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 4111 LU 9.600,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 4111 LU 22.600,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 42207 DP 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 42364 DP 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 45273 DC 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 45274 DC 7.450,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Стандардно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

 • 5012 4.000,00 ден

  Ламинатна работна плоча за островски и аголни елементи.

  На залиха

 • 5440 BT 7.000,00 ден

  Стандардна кујнска работна плоча со заоблен преден дел. Влаго-отпорно јадро од иверка обложено со високо-квалитетна ламинатна фолија.

  На залиха

Close
Категории
Close Кошничка
Close

Close
Категории