• Филтри
 • Сортирај
  ...
 • 0030 NTM со АБС фронт 28.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • 0724 NTM 28.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 0778 17.000,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 1050 LU 13.700,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 2630 NTM со АБС фронт 28.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • 3420 19.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 3446 KER 19.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 3447 KER 19.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 3448 KER 19.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 3453 KER 16.000,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 4100 LU 18.700,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 4111 LU 22.600,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • 5547 LU 17.000,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • Нема на залиха
  6076 17.000,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  Нема на залиха

 • C006 18.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • C007 18.400,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • F204 ST75 17.658,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 920мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • F206 ST9 16.725,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 920мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • H1145 ST10 15.798,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 920мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • H2033 ST10 17.658,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 920мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • H3303 ST10 15.798,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 920мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • K003 FP 13.900,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • K350 RT со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K353 RT со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K367 PH 15.800,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

 • K523 PE со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K535 RW со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K536 RW со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K537 RW со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K538 PN со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K539 PN со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K544 RW со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K545 RW со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K551 SU со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K552 SU со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • K553 SU со АБС фронт 17.160,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси. Наместо стандардното заоблување на фронтовите оваа плоча е покриена со АБС трака што и дава модерн и лин

  На залиха

 • TTY Stone 13.900,00 ден

  Ламинатна работна плоча со ширина од 900мм за острова или трпезариски маси.

  На залиха

Close
Категории
Close Кошничка
Close

Close
Категории